Basen Cracovia

Jak „zbombardowano” Basen Cracovia:

2014 r.

Gdy jeszcze obiekt istniał:

Jeden z trzech basenów na obiekcie Cracovii, tak zwany „olimpijski”, miał głębokość 4.60 m, długość 50 m: